Devon Hofmeyr reponds to open letter from Francois van Rensburg

Pitbull

Verboten
Joined
Apr 8, 2006
Messages
63,324
Unfortunately I don't see any news sources running it as yet.

FACEBOOK

n Ope-brief aan Francois van Rensburg
Hiermee by voorbaat GEEN verskoning indien jy aanstoot neem oor hierdie skrywe nie. Want ek hoop jy doen.
Ek het jou gaan soek op Facebook om n vriendelike uitnodiging aan jou te rig sodat ons jou amateur ope-brief poging aan Steve Hofmeyr kon bespreek. Ek kon jou nie kry nie. Ek is vas oortuig jy lé erens laag in die Vrystaat (Daar waar Steve Hofmeyr volgens jou moet gaan aftree) nadat jy so bietjie hitte begin voel het van die (veral jo...ng Afrikaner mense) namens wie jy besluit het jy praat.
Ek is bitter teleurgesteld in Netwerk24 dat hulle n arme ou skraal Puk-studentjie wat soos Ed Sheeran op crystal meth lyk moes gaan uitkrap het in n poging om vir Steve Hofmeyr sleg te laat lyk. Julle het misluk.
Maar terug by jou, Francois. Jyt jouself begrawe toe jy skryf dat Steve Hofmeyr liedjies sing wat haat stook. Het jy al ooit gehoor van die EFF en Black First Land First ? Indien nie, dit is mense, Francois, wat vir die slagting en verkrakting roep op wit mense. Jy sal dit nie weet nie omdat jy nog nooit langs n vrou gaan sit het in ICU wat 10 keer verkrag is, 7 keer met n mes gesteek is en 32 brandyster merke op haar lyf het nie. Ek wil nie eers praat oor haar 2 jarige dogtertjie wat se armpies en beentjies afgekap is met n panga en in n asblik in gegooi is nie. En DIT alles omdat daar geroep word daarvoor deur dié partye.
Ek daag jou uit om terug te gaan na Netwerk24 toe en n aansoek in te dien dat jy n ope-brief aan die EFF en BLF wil skryf, aangesien 'versoening tussen rasse' vir jou so belangrik is. En waneer jy daai brief geskryf het, daag ek jou uit om by n EFF rally/BLF rally te gaan staan, tussen almal wat sing 'Kill the Boer, Kill the Farmer' en jou 'rasse versoening' daar te gaan probeer.
As Steve Hofmeyr vir dood van ander rasse gevra het en die ontkenning van ander kulture, sou ons jou skrywe meer erkenning gegee het. Maar dis die teenoorgestelde. Ongelukkig vir jou.
Francois van Rensburg, ek nooi jou vriendelik uit om n naweek saam met my na die plaasmoorde kruismonument toe te gaan en vir my te verduidelik hoekom daardie kruise daar geplant is. Want ek sê vandag vir JOU, Francois, ons sal die stem wees vir elke kind, boer en sy vrou wat geslag, verkrag en vermoor is. Ons weier om stil gemaak te word deur n liberale student wat vir ons wil voorskryf wat ons mag en nie mag sê nie. As jy voel ons raak te erg het ek slegte nuus vir jou. Ons het nog nie eers begin nie.
Devon Hofmeyr

Google translate:

An open letter to Francois van Rensburg With this in advance NO apology if you are offended by this letter. Because I hope you do. I went looking for you on Facebook to make a friendly invitation to you so that we could discuss your amateur open letter attempt with Steve Hofmeyr. I couldn't find you. I'm firmly convinced you are low in the Free State (where you think Steve Hofmeyr is going to retire) after you begin to feel a bit of heat from (especially young Afrikaner people) on behalf of whom you decide to speak. I am extremely disappointed in Netwerk24 that their poor poor slim Puk student who, like Ed Sheeran on crystal meth, had to scrap out in an attempt to make Steve Hofmeyr look bad. You failed. But back to you, Francois. Jury yourself when you write that Steve Hofmeyr is singing songs that hate hate. Have you ever heard of the EFF and Black First Land First? If not, it is people, Francois, calling for the slaughter and the chanting of white people. You will not know because you have never sat down next to a woman in ICU who was raped 10 times, stabbed 7 times and had 32 brandy marks on her body. I didn't even want to talk about her 2 year old girl who was cut off her arms and legs with a panga and thrown into a trash. And THAT all because there are calls made by those parties. I challenge you to go back to Netwerk24 and submit an application to write an open letter to the EFF and BLF, as "racial reconciliation" is so important to you. And when you have written that letter, I challenge you to go to an EFF rally / BLF rally, between everyone who sings 'Kill the Boer, Kill the Farmer' and your 'racial reconciliation' there. If Steve Hofmeyr asked for death from other races and the denial of other cultures, we would have given you more recognition. But that's the opposite. Unfortunately for you. Francois van Rensburg, I cordially invite you to go to the farm murder monument with me for a weekend and explain to me why those crosses were planted there. Because I tell YOU, Francois today, we will be the voice of every child, farmer and his wife who is slaughtered, raped and murdered. We refuse to be silenced by a liberal student who wants to prescribe what we may and may not say. If you feel we are getting too bad, I have bad news for you. We haven't even started yet. Devon Hofmeyr

No way I'm going to translate that myself :D
 

rambo919

Honorary Master
Joined
Jul 30, 2008
Messages
11,924
So many delusions of opponents playing by the rules. People are getting too fed up with virtue signallers to keep back anymore.... this is probably one of the more civil responses, I imagine lots of swearing in most.
 

Ninja'd

A Djinn
Joined
Jan 7, 2010
Messages
48,851
Ek wil nie eers praat oor haar 2 jarige dogtertjie wat se armpies en beentjies afgekap is met n panga en in n asblik in gegooi is nie.

Was this ever reported?
 
Top